top of page
Program
Tablični prikaz Programa preuzmite ovdje.

Utorak - Zvuk i vid

July 10, 2017

16:00 – 19:30

Dolazak sudionika, smještaj, priprema za večernju milongu

19:30-20:30

Večera

 

21:00-01:00

MILONGA ZVUKA I VIDA*

Tijekom milonge, u vremenu predviđenom za cortine, istraživat ćemo neobične zvukove (koje nemamo prilike čuti svaki dan), kao i svakidašnje zvukove koje primjećujemo tek kada su izdvojeni iz uobičajenog izvora i oživljuju u novom kontektstu. Doživljaj zvuka bit će pojačan intenzivnijim prisustvom i dostupnošću boja u prostoru milonge.

*Milonga se održava u prostoru Općine Fužine, preko puta Fužinarske kuće.

Srijeda - Miris i okus

July 11, 2017

8:00-9:00

Doručak

10:30-12:00

Yoga uz miris / 

Radionica Kreativni pokret / 

Planinarenje prema vrhu Preradovići te špilji Vrelo, polazak iz Fužina

Napomena – Ulaznice za razgledavanje špilje Vrelo nisu uključene u Dnevni Pass za TEF 2017.!

12:30-13:30

Ručak

14:00-15:30

Tango workshop 1

 

15:45-17:15

Tango workshop 2

 

17:30-19:00

Practica uz okuse /

Meditacija uz miris

 

19:30-20:30

Večera

21:00-01:00

MILONGA OKUSA I MIRISA*

Tijekom milonge imat ćete prilike pojačati čula mirisa i okusa kroz razne zalogajčiće, pripremljene tijekom dana, i mirise, te promatrati kako njihova aktivacija djeluje na vaš ples i vaše iskustvo.

*Milonga se održava u prostoru Općine Fužine, preko puta Fužinarske kuće.

Četvrtak - 6. čulo i zvuk

July 12, 2017

8:00-9:00

Doručak

10:30-12:00

Yoga (6. čulo, unutrašnji svijet, uz zvukove) /

Slobodno vrijeme – vrijeme za introspekciju / 

Vožnja brodom po jezeru, polazak iz Fužina

Napomena – Karte za vožnju brodom po jezeru nisu uključene u Dnevni Pass za TEF 2017.!

12:30-13:30

Ručak

14:00-15:30

Tango workshop 1

15:45-17:15

Tango workshop 2

17:30-19:00

Practica /

Radionica Kontakt improvizacije (inspiracija, 6. čulo, zvuk)

19:30-20:30

Večera

21:00-01:00

MILONGA 6. ČULA I ZVUKA*

Tijekom milonge plesačice će, u dogovoru s plesačima, moći iskusiti ples s povezima. Time će imati prilike uroniti u svoju unutarnju tišinu i plesati s prevladavajućom koncentracijom samo na nju, bez aktivacije ostalih čula. S druge strane, plesači će plesati s posebnom koncentracijom na plesačicu, znajući da se potpuno oslanja na njih, osluškujući njezinu unutrašnjost s pažnjom i svjesnošću novog iskustva. 

Milonga, će, naravno, biti popraćena muzikom, međutim ovog puta s elementima tišine, kojima je cilj pojačati unutrašnji doživljaj, pojačati kontrast između zvukova i njihova odsustva, i podsjetiti na današnju sinergiju čula.

*Milonga se održava u prostoru Općine Fužine, preko puta Fužinarske kuće.

Petak - Zvuk i dodir

July 13, 2017

8:00-9:00

Doručak

10:30-12:00

Tečaj Thai masaže (dodir) /

Wheel yoga (dodir pomagala, kotača, s tijelom, uz muziku) /

Posjet osjetilnom parku Karolina u Fužinama (eko imanje, fokus na osjete)

Napomena – Ulaznice za osjetilni park nisu uključene u Dnevni Pass za TEF 2017.!

 

12:30-13:30

Ručak

14:00-15:30

Tango workshop 1

15:45-17:15

Tango workshop 2

17:30-19:00

Practica /

Bubnjanje uz bosonogi ples (zvuk, dodir) 

19:30-20:30

Večera

21:00-01:00

 

MILONGA DODIRA I ZVUKA*

Tijekom milonge istražujemo kombinacije otvorenog i zatvorenog plesnog zagrljaja te kako se vaš doživljaj plesa mijenja, ovisno o tipu zagrljaja. Pratit će nas cortine intenzivnih ritmova s pozivom na iskustvo „bosonogog tanga“, jačajući time dodir i povezanost s tlom, a time i drugačije iskustvo plesa. 

*Milonga se održava u prostoru Općine Fužine, preko puta Fužinarske kuće.

Subota - 6 čula

July 14, 2017

8:00-9:00

Doručak

10:30-12:00

Wheel yoga (dodir pomagala, kotača, s tijelom, uz muziku) /

Tečaj Thai masaže (dodir) /

Posjet poljima lavande (miris, boje, dodir, tišina...) ili kupanje na jezeru Bajer.

Napomena – Ulaznice za organizirani posjet poljima lavande nisu uključene u Dnevni Pass za TEF 2017.!

12:30-13:30

Ručak

14:00-15:30

Tango workshop 1

15:45-17:15

Tango workshop 2

18:00-19:00

Večera /

Ljetna pozornica u centru Fužina – Tango za početnike, interakcija s lokalnim stanovništvom i posjetiteljima

19:00 – 20:30

MINI MILONGA uz TANGO SHOW*

Mini milonga, u središtu Fužina, počet će pozivom svima prisutnima na uključivanje, pokazujući im bit tanga - uzbuđenje pokreta, zagrljaja, povezanosti i zajedničko stvaranje plesa.

Milonga će biti začinjena Tango showom, na Ljetnoj pozornici u centru Fužina, s nastupom voditelja radionica.

*Mini milonga se održava na središnjem parku Fužina

 

22:00-01:00

 

MILONGA ŠEST ČULA**

Završna milonga "iscijedit" će esenciju, srž tanga, kroz intenziviranje svih čula – kroz mirise, okuse, zvukove, boje i projekcije; otvorene i zatvorene zagrljaje, dodire tijela s tijelom i stopala s podlogom.

Tijekom milonge imat ćemo prilike iskusiti i Eclipse tango – tango u gotovo potpunom mraku, s elementima koji ipak omogućuju prepoznavanje i susret plesača. Time će čula, inače potisnuta vidom kao dominantnim, jačati, a omogućit će se i bolja povezanost s vlastitom unutrašnjošću.

Kroz uronjenost u okruženje bogato stimulansima, javit će se i novo nadahnuće za izražavanje – tango u svojoj punoj ljepoti zajedničkog stvaranja - stvaranja s partnerom i okruženjem.

**Milonga se održava u prostoru Općine Fužine, preko puta Fužinarske kuće.

Please reload

Programme
You can download the table overview of the Programme here. 
 
To participate in yoga workshops you need to bring your own yoga mat!

Tuesday – Hearing and sight

July 10, 2017

16:00 – 19:30

Participants’ arrival, accommodation arrangements, preparing for the milonga

19:30 - 20:30

Dinner

21:00-01:00

THE HEARING-AND-SIGHT MILONGA*

(DJ Claus Springborg)

During the milonga, in the cortinas time, we will be exploring unusual sounds (those we cannot hear every day), as well as everyday sounds we notice only when they are taken out of their original source and placed in the new context. The experience of the sound will be intensified by the existence and presence of colours at the milonga venue.

*Milonga will take place in the Fužine municipality hall, across the Fužinarska kuca / Croatian shire.

Wednesday - Scent and taste

July 11, 2017

8:00 – 9:00

Breakfast

10:30 – 12:00

6-senses Yoga (Hrvoje Gebavi)/

Meditation in motion - elements of butoh dance (Marija Stefanović)/

Hiking towards the Preradovići mountain top and Vrelo cave, starting point Fužine

N.B. –The tickets for the Vrelo cave are not included into the Daily Pass for TEF 2017!

12:30 – 13:30

Lunch

14:00 – 15:30

Tango Workshop 1: 

Figures for experienced dancers (Luz Pazos)

15:45 – 17:15

Tango Workshop 2:

Functional and choreographic aspects of the dissociated step and associated step (Germano Milite)

17:30 - 19:00

Projections/Centrifugal forces in colgadas (Claus Springborg)

19:30-20:30

Dinner

21:00-01:00

THE TASTE-AND-SCENT MILONGA *

(DJs Luz Pazos and Guillome Herminho)

During the milonga you will be intensifying the senses of smell and taste by tasting various bites, prepared during the day, and observe how their activation influences your dance and your experience.

*Milonga will take place in the Fužine municipality hall, across the Fužinarska kuća / Croatian shire.

Thursday - The 6th sense and sound

July 12, 2017

8:00 – 9:00

Breakfast

10:30 – 12:00

Contact Tango (Claus Springborg)/

Boat trip on the lake, starting point Fuzine

N.B. The tickets for the boat trip are not included in the Daily Pass for TEF 2017!

 

12:30 – 13:30

Lunch

14:00 – 15:30

Tango Workshop 1:

Contactless guide or visual guide - Guide with the "Common centre" (Germano Milite)

 

15:45 – 17:15

Tango Workshop 2:

Technical class for the leaders and followers with ornamentations (Luz Pazos)

 

17:30 - 19:00

6-senses Yoga workshop (Hrvoje Gebavi)/

Lady style movements (Jantette Williams)

 

19:30 – 01:00

THE 6TH SENSE-AND-SOUND MILONGA

(DJs Katja Arhar and Guido Matiussi)

During the milonga, followers will, in agreement with the leaders, have the chance to experience the “blindfolded tango”. In this way they will be able to dive into their inner silence and concentrate on it, without activating other senses. On the other hand, the leaders will dance with a particular focus on the dancer, knowing that she is completely relying on him, attentive to her inner world and aware of this new experience.

Milonga will, of course, be to music; however, this time with elements of silence that aim at intensifying the inner experience, amplifying the contrast between the sounds and the absence of them, and reminding us of the today’s synergy of senses.

*Milonga will take place in the Fužine municipality hall, across the Fužinarska kuca / Croatian shire.

Friday - Sound and touch

July 13, 2017

8:00-9:00

Breakfast

10:30-12:00

Thai massage workshop (Natalija Damjanović) /

6-senses Yoga workshop (Hrvoje Gebavi)/

Visit to the sensory park Karolina in Fužine (eco farm), focusing on the senses

N. B. The tickets for the sensory park are not included in the Daily Pass for TEF 2017.!

12:30-13:30

Lunch

14:00-15:30

Tango workshop 1:

Playful exploration of tango energies, expression, connection (Paras Sághi & Paul Vossen) 

15:45-17:15

Tango workshop 2:

Class of figures (Janette Williams and Hrvoje Gebavi)

17:30 - 19:00

Drumming workshop (Boris Prljević)/

Practica

19:30-20:30

Dinner

21:00-01:00

THE TOUCH-AND-SOUND MILONGA*

(DJs Hrvoje Gebavi and D Marko J)

During the milonga we will be exploring the combinations and exchanges of the open and closed embrace and how your experience of dance changes, depending on the embrace type. We will be entertained by the cortinas of the intensive rhythms inviting us to a barefoot tango, strengthening the groundedness and connection to the floor, and with it different dancing emotions.

*Milonga will take place in the Fužine municipality hall, across the Fužinarska kuca / Croatian shire.

Saturday - All 6 senses

July 14, 2017

8:00-9:00

Breakfast

10:30-12:00

6-senses Yoga (Hrvoje Gebavi)/

Thai massage workshop (Natalija Damjanović)/

Visiting the lavender fields nearby.

N. B. The tickets for the organized visit to the lavender fields are not included in the Daily Pass for TEF 2017.

12:30-13:30

Ručak

14:00-15:30

Tango workshop 1:

Playful exploration of communication and collaboration (Paras Sághi & Paul Vossen)

15:45-17:15

Tango workshop 2:
Principles of circular colgadas (
Rebeka Kukolja & Hrvoje Gebavi)

18:00 – 19:00

Dinner/

Summer stage in the centre of Fuzine – Tango for beginners, interaction with the local inhabitants and visitors. The visitors will be invited to join the tango lesson for beginners, showing them the meaning of tango – thrill of the movement, embraces, connection and joint creation of the dance.

19:00 – 20:30

MILONGA IN THE OPEN with the TANGO SHOW

(DJ Hrvoje Gebavi)

Milonga will be flavoured by a Tango show, on the Summer stage in the centre of Fuzine, with the performance of the tango workshop teachers.

*Milonga in the open is held in the central Fužine park.

22:00 – 02:00

THE SIX-SENSES MILONGA

(DJs Elio and D Marko J)

The final milonga will „squeeze out“ the essence, core of tango, by intensifying all the senses – through scents, flavours, sounds, colours and video projections; open and closed embraces, touches of bodies to bodies and feet to the ground.

During the milonga we will also experience the Eclipse tango – tango in almost complete darkness, with elements that still enable recognition and meeting of the dancers. In this way, the senses, usually subdued by sight as the predominant, will strengthen, and it will also allow for a better connection with one’s inner world.

By being immersed into the surroundings rich in stimuli, a new inspiration for expression will appear – tango in its full beauty of co-creation – creating with the partner and others creatin this atmosphere.

*Milonga will take place in the Fužine municipality hall, across the Fužinarska kuća / Croatian shire.

Please reload

When
11 Jul 2017, 17:00 – 15 Jul 2017, 23:30
Where
Franje Račkog 30,
Fužine, Croatia
bottom of page